060/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.444,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της αποκριάτικης μουσικής εκδήλωσης με παραδοσιακά δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια από όλη την Ελλάδα στις 05.03.2016 στον υπαίθριο χώρο έναντι του Δημαρχείου στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων 2016

060/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.444,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της αποκριάτικης μουσικής εκδήλωσης με παραδοσιακά δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια από όλη την Ελλάδα στις 05.03.2016 στον υπαίθριο χώρο έναντι του Δημαρχείου στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων 2016

060/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.444,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της αποκριάτικης μουσικής εκδήλωσης με παραδοσιακά δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια από όλη την Ελλάδα στις 05.03.2016 στον υπαίθριο χώρο έναντι του Δημαρχείου στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων 2016