126/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.936,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης μουσικής εκδήλωσης με τους Θοδωρή Μέρμηγκα, Ασπασία Στρατηγού, Νίκο Βερύκοκο και Ηλία Μαυρίκη στις 13-06-2014 στον ανοικτό χώρο του Αθλητικού Κέντρου Παλατιανής για «ΙΛΙΑ 2014»

126/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.936,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης μουσικής εκδήλωσης με τους Θοδωρή Μέρμηγκα, Ασπασία Στρατηγού, Νίκο Βερύκοκο και Ηλία Μαυρίκη στις 13-06-2014 στον ανοικτό χώρο του Αθλητικού Κέντρου Παλατιανής για «ΙΛΙΑ 2014»

126/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.936,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης μουσικής εκδήλωσης με τους Θοδωρή Μέρμηγκα, Ασπασία Στρατηγού, Νίκο Βερύκοκο και Ηλία Μαυρίκη στις 13-06-2014 στον ανοικτό χώρο του Αθλητικού Κέντρου Παλατιανής για «ΙΛΙΑ 2014»