402/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 300,00 € για καταβολή δικαστικών εξόδων, βάσει της υπ’ αριθ. 175/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ 14/2002 πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού για την απαλλοτρίωση – διαπλάτυνση της οδού Πριάμου στην θέση ‘’Ραδιοφωνία’’ του Δήμου Ιλίου (ιδιοκτησίας Φωτεινής Βλάσση), υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου’’

402/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 300,00 € για καταβολή δικαστικών εξόδων, βάσει της υπ’ αριθ. 175/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ 14/2002 πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού για την απαλλοτρίωση – διαπλάτυνση της οδού Πριάμου στην θέση ‘’Ραδιοφωνία’’ του Δήμου Ιλίου (ιδιοκτησίας Φωτεινής Βλάσση), υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου’’

Τελευταία Νέα

402/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 300,00 € για καταβολή δικαστικών εξόδων, βάσει της υπ’ αριθ. 175/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ 14/2002 πράξης προσκύρωσης και αναλογισμού για την απαλλοτρίωση – διαπλάτυνση της οδού Πριάμου στην θέση ‘’Ραδιοφωνία’’ του Δήμου Ιλίου (ιδιοκτησίας Φωτεινής Βλάσση), υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου’’