340/2012 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 314.448,00 € για καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 7/2002 για απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 2149Α επί των οδών Ραδιοφωνίας & Κάστρου Υμηττού περιοχή Ραδιοφωνίας και ποσού 9.433,44 € για καταβολή δικαστικών εξόδων.

340/2012 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 314.448,00 € για καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 7/2002 για απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 2149Α επί των οδών Ραδιοφωνίας & Κάστρου Υμηττού περιοχή Ραδιοφωνίας και ποσού 9.433,44 € για καταβολή δικαστικών εξόδων.

340/2012 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 314.448,00 € για καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 7/2002 για απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 2149Α επί των οδών Ραδιοφωνίας & Κάστρου Υμηττού περιοχή Ραδιοφωνίας και ποσού 9.433,44 € για καταβολή δικαστικών εξόδων.