109/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 39.352,45 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 5579/2015 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Eφετείου Αθηνών, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας, με κτηματολογικό αριθμό 10, εντός του Ο.Τ. 503, επί των οδών Αγίου Φανουρίου – Ξυλοκάστρου, περιοχής Αγ. Φανουρίου, για την δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού, υπέρ της δικαιούχου

109/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 39.352,45 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 5579/2015 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Eφετείου Αθηνών, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας, με κτηματολογικό αριθμό 10, εντός του Ο.Τ. 503, επί των οδών Αγίου Φανουρίου – Ξυλοκάστρου, περιοχής Αγ. Φανουρίου, για την δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού, υπέρ της δικαιούχου

109/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 39.352,45 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 5579/2015 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Eφετείου Αθηνών, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας, με κτηματολογικό αριθμό 10, εντός του Ο.Τ. 503, επί των οδών Αγίου Φανουρίου – Ξυλοκάστρου, περιοχής Αγ. Φανουρίου, για την δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού, υπέρ της δικαιούχου