281/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.000,00 € με ΦΠΑ, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επιμορφωτικές δράσεις Δήμου Ιλίου – Ανάθεση υπηρεσιών σκηνοθετικής υποστήριξης της παιδικής θεατρικής σκηνής του Δήμου Ιλίου για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης»

281/2016 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.000,00 € με ΦΠΑ, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Επιμορφωτικές δράσεις Δήμου Ιλίου – Ανάθεση υπηρεσιών σκηνοθετικής υποστήριξης της παιδικής θεατρικής σκηνής του Δήμου Ιλίου για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης»