Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.182,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την συναυλία με Ηπειρώτικα παραδοσιακά τραγούδια.