046/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.182,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της μουσικής εκδήλωσης για την γιορτή της γυναίκας με την ομάδα «Woman & Work» Γεωργία Γραμματικού , Εύα Λουκάτου και Βάντα Πιέρρη στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 08/3/2014

046/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.182,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της μουσικής εκδήλωσης για την γιορτή της γυναίκας με την ομάδα «Woman & Work» Γεωργία Γραμματικού , Εύα Λουκάτου και Βάντα Πιέρρη στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 08/3/2014

046/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.182,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της μουσικής εκδήλωσης για την γιορτή της γυναίκας με την ομάδα «Woman & Work» Γεωργία Γραμματικού , Εύα Λουκάτου και Βάντα Πιέρρη στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 08/3/2014