Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.335,75 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων οικ. Έτους 2013»