Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.428,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για θεατρικές παραστάσεις δρόμου για παιδιά