Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.551,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της παράστασης «Θέατρο δρόμου»