Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.920,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ