Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.970,43 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την παράσταση: «Εργαστήριο αφίσας και λογότυπου» για παιδιά