084/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.988,88 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών για την φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου

084/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.988,88 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών για την φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου