Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 492,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Καθάρισμα και επιδιορθώσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους»