Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 5.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «συντήρηση υδραυλικού υλικού εγκαταστάσεων σε χώρους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 5.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «συντήρηση υδραυλικού υλικού εγκαταστάσεων σε χώρους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»