Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 5.965,50 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας ΑΕΡΟΠΑΝΏ για τις εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 5.965,50 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας ΑΕΡΟΠΑΝΏ για τις εκδηλώσεις του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»