Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 6.424,91 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 6.424,91 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 6.424,91 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γραφικής ύλης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»