Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 6.996,79 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των εγκαταστάσεων σε χώρους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 6.996,79 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των εγκαταστάσεων σε χώρους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 6.996,79 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των εγκαταστάσεων σε χώρους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»