180/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 60.000,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 18/2009 Πράξης Αναλογισμού, της υπ΄ αριθμ. 165/2015 Δικαστικής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση κοινόχρηστου χώρου, ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Κακούρη στο Ο.Τ. 2149Α, επί των οδών Φλέβας και Κάστρου Υμηττού, στην περιοχή της Ραδιοφωνίας, υπέρ των δικαιούχων

180/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 60.000,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 18/2009 Πράξης Αναλογισμού, της υπ΄ αριθμ. 165/2015 Δικαστικής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση κοινόχρηστου χώρου, ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Κακούρη στο Ο.Τ. 2149Α, επί των οδών Φλέβας και Κάστρου Υμηττού, στην περιοχή της Ραδιοφωνίας, υπέρ των δικαιούχων

180/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 60.000,00 € για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 18/2009 Πράξης Αναλογισμού, της υπ΄ αριθμ. 165/2015 Δικαστικής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση κοινόχρηστου χώρου, ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Κακούρη στο Ο.Τ. 2149Α, επί των οδών Φλέβας και Κάστρου Υμηττού, στην περιοχή της Ραδιοφωνίας, υπέρ των δικαιούχων