077/2018 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 620,00€ για συμβόλαιο συντήρησης Λογισμικού ΚΕΠ Υγείας»