Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 639,60 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της «Προμήθειας υφασμάτων για εκδηλώσεις»