Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 7.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε χώρους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 7.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε χώρους του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»