043/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 7.134,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της μουσικής συναυλίας με τους Νίκο Φιλιππίδη και Βαγγέλη Δημούδη στις 22/2/2014 στον υπαίθριο χώρο έναντι του Δημαρχείου

043/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 7.134,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της μουσικής συναυλίας με τους Νίκο Φιλιππίδη και Βαγγέλη Δημούδη στις 22/2/2014 στον υπαίθριο χώρο έναντι του Δημαρχείου

043/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 7.134,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της μουσικής συναυλίας με τους Νίκο Φιλιππίδη και Βαγγέλη Δημούδη στις 22/2/2014 στον υπαίθριο χώρο έναντι του Δημαρχείου