316/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 738,00€, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της θεατρικής παιδικής παράστασης με τίτλο «Χριστουγεννιάτικη Ευχή» ή «Κεραμιδόγατοι και Μονόκεροι» στις 26.12.2014 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

316/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 738,00€, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της θεατρικής παιδικής παράστασης με τίτλο «Χριστουγεννιάτικη Ευχή» ή «Κεραμιδόγατοι και Μονόκεροι» στις 26.12.2014 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

316/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 738,00€, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της θεατρικής παιδικής παράστασης με τίτλο «Χριστουγεννιάτικη Ευχή» ή «Κεραμιδόγατοι και Μονόκεροι» στις 26.12.2014 στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»