169/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 9.063,39 € με ΦΠΑ για την «κατασκευή σκηνικών», λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Ο Γενικός Γραμματεύς» του Ηλία Καπετανάκη από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου

169/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 9.063,39 € με ΦΠΑ για την «κατασκευή σκηνικών», λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Ο Γενικός Γραμματεύς» του Ηλία Καπετανάκη από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου

Τελευταία Νέα

169/2014 – Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 9.063,39 € με ΦΠΑ για την «κατασκευή σκηνικών», λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Ο Γενικός Γραμματεύς» του Ηλία Καπετανάκη από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου