Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 9.852,30 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εντύπων και εκτυπώσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 9.852,30 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εντύπων και εκτυπώσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»

Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 9.852,30 ευρώ με ΦΠΑ, Tεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εντύπων και εκτυπώσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου οικ. έτους 2013»