267/2012 – Έγκριση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας»