170/2014 – Έγκριση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την «Λειτουργία του θερινού κινηματογράφου του Δήμου Ιλίου

170/2014 – Έγκριση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία που αφορά την «Λειτουργία του θερινού κινηματογράφου του Δήμου Ιλίου

Τελευταία Νέα