Έγκριση πίστωσης και μελέτης για την «Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η12/10» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».

Έγκριση πίστωσης και μελέτης για την «Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η12/10» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».

Έγκριση πίστωσης και μελέτης για την «Ετήσια συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η12/10» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».

ADE4542010.pdfa