Έγκριση πίστωσης και μελέτης για την «Ετήσια συντήρηση υποσταθμού Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η11/10» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».

Έγκριση πίστωσης και μελέτης για την «Ετήσια συντήρηση υποσταθμού Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η11/10» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».

Έγκριση πίστωσης και μελέτης για την «Ετήσια συντήρηση υποσταθμού Δημοτικού Καταστήματος Εργ.Η11/10» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».

ADE4532010.pdfa