034/2011 – Έγκριση πίστωσης και μελέτης για το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

034/2011 – Έγκριση πίστωσης και μελέτης για το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

Έγκριση πίστωσης και μελέτης για το έργο «Ετήσια συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων του Δημοτικού Καταστήματος Εργ. Η4/11» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

aoe0342011.pdfa

Τελευταία Νέα