069/2013 – Έγκριση πίστωσης και μελέτης για το έργο «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης ελεύθερου χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου στο Ο.Τ. 92»