044/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές εορτές του Δήμου μας»

044/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές εορτές του Δήμου μας»

 Έγκριση πίστωσης και τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές εορτές του Δήμου μας»

ADS0442011.pdfa

044/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικής περιγραφής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές εορτές του Δήμου μας»