299/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια –Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναγερμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας»

299/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια –Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναγερμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a