Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια βιβλίων για τις Υπηρεσίες του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια βιβλίων για τις Υπηρεσίες του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια βιβλίων για τις Υπηρεσίες του Δήμου»

ADE1692010.pdfa