Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Κεραιών Ασύρματης Δικτυακής Πρόσβασης»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Κεραιών Ασύρματης Δικτυακής Πρόσβασης»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Κεραιών Ασύρματης Δικτυακής Πρόσβασης»

ADE1612010.pdfa