367/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Μεταφορά σκηνικών της θεατρικής ομάδας Δήμου Ιλίου για τις ανάγκες της στο πλαίσιο του 9ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής»

367/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Μεταφορά σκηνικών της θεατρικής ομάδας Δήμου Ιλίου για τις ανάγκες της στο πλαίσιο του 9ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής»