Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου»

ade0242010.pdfa