082/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Αναβάθμιση εγκατάστασης INSTABUS του Δημαρχιακού Μεγάρου»

082/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Αναβάθμιση εγκατάστασης INSTABUS του Δημαρχιακού Μεγάρου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Αναβάθμιση εγκατάστασης INSTABUS του Δημαρχιακού Μεγάρου»

AOE0822012.pdfa