Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης κλίσης έκτακτης ανάγκης και λοιπών ανταλλακτικών και υλικών για το σύστημα κλιματισμού και τους ανελκυστήρες του Δημοτικού Καταστήματος»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης κλίσης έκτακτης ανάγκης και λοιπών ανταλλακτικών και υλικών για το σύστημα κλιματισμού και τους ανελκυστήρες του Δημοτικού Καταστήματος»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης κλίσης έκτακτης ανάγκης και λοιπών ανταλλακτικών και υλικών για το σύστημα κλιματισμού και τους ανελκυστήρες του Δημοτικού Καταστήματος»

ADE1192010.pdfa

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης κλίσης έκτακτης ανάγκης και λοιπών ανταλλακτικών και υλικών για το σύστημα κλιματισμού και τους ανελκυστήρες του Δημοτικού Καταστήματος»