Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών του Δήμου»

ADE1202010.pdfa