Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για τις «Υπηρεσίες Διανομής Ανακοινώσεων Τύπου (τηλεανακοινώσεις)»

ade2612010.pdfa