047/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπο εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ , αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

047/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπο εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ , αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

047/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπο εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ , αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»