068/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την Εργασία «Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου»