293/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εμποδίων πεζοδρομίου (κολωνάκια)»