299/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ραφιών για τις ντουλάπες του Δήμου»

299/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ραφιών για τις ντουλάπες του Δήμου»