300/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά την «Εκπαίδευση και πιστοποίηση υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης μέσω σεμιναρίου στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (BLS/AED).»

300/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά την «Εκπαίδευση και πιστοποίηση υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης μέσω σεμιναρίου στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (BLS/AED).»

300/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά την «Εκπαίδευση και πιστοποίηση υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης μέσω σεμιναρίου στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό (BLS/AED).»