Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών».

ADE4372010.pdfa