Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια χρωμάτων για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων»